Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի տնօրեն, Ֆրանկ Մ. Ֆրեյման պրոֆեսորի գիտական կոչման անվանակիր Անի Ապրահամյանը խոսում է գիտության հիմնախնդիրներից: