2020-ի հուլիսից մեկնարկած Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-23 թթ. ծրագրից օգտվել է արդեն 450 շահառու. պետությունը վճարել է մոտ 331 մլն դրամ։

2021 թ. ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը միտված այս միջոցառման համար Կառավարությունը նախատեսել է 526 մլն դրամ։