Հաստատվել է քաղաքացիական զոհերի ընտանիքներին և հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց տրվող սոցաջակցության կարգը:
 
Շահառուն կարող է դիմում ներկայացնել e-request.am միասնական հարթակի կամ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայքի՝ mlsa.am-ի «Գրեք նամակ» բաժնի միջոցով՝ մինչև 2021 թվականի ապրիլի 1-ը։
 
Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկն այստեղ՝ https://bit.ly/2MgDtkx