Կառավարությունը հաստատեց Արցախի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ամանորյա աջակցության միջոցառումը

Շահառու են հանդիսանում 2015 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո ծնված՝ 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի դրությամբ Արցախում հաշվառված երեխաները։

Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցության  ձևով՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար 20000 դրամի չափով։