Կառավարությունը որոշմամբ Լիբանանի Հանրապետության, Սիրիայի Արաբական Հանրապետության և Իրաքի Հանրապետության քաղաքացիներին ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում հնարավոր կլինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալ մինչև 2019թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը: