ՀՀ կառավարությունը հրապարակել է 2019-ի առաջին կիսամյակում ԵՄ երկրներում առաջին անգամ ապաստան հայցած ՀՀ քաղաքացիների թիվը:

Այն, ըստ կից ներկայացված աղյուսակի, 2018-ի համեմատ նվազել է 27, իսկ 2017-ի համեմատ՝ 44 տոկոսով։ Նշված է, որ տվյալներն ըստ «Եվրոստատի» են: